Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!La competència digital a l'educació primària. Miquel Angel Prats
La competència digital a l'educació primària


  Book Details:

 • Author: Miquel Angel Prats
 • Date: 20 Dec 2011
 • Publisher: Editorial UOC, S.L.
 • Original Languages: Catalan
 • Book Format: Paperback::154 pages
 • ISBN10: 849788860X
 • ISBN13: 9788497888608
 • Publication City/Country: Barcelona, Spain
 • File size: 21 Mb
 • Dimension: 168x 240x 10mm::281.23g
 • Download: La competència digital a l'educació primària


Download PDF, EPUB, MOBI La competència digital a l'educació primària. Educació Es tracta d'un projecte per a tota la Primària que et permet triar amb les TIC, amb activitats per millorar la competència digital. Sistema de rúbriques avaluatives: una eina interfacultativa per afavorir la competència digital en el context de l educació artística Dissenyar un instrument avaluatiu comú que permeti millorar la competència digital de l estudiantat generant sinergies entre dues facultats amb la formació l assoliment d aquestes competències bàsiques en finalitzar l educació primària. Com a continuació del treball realitzat, es presenta el document d identificació i desplegament de les compe-tències en l’àmbit digital, atès que d acord amb els currículums vigents aquestes tenen també la consideració de competència bàsica. L'etapa d'educació primària té com a finalitat proporcionar a tots els de Competència Digital Docent, que té com a objectiu garantir la 8 educació primària currículum Decret 119/2015, de 23 de juny, d ordenació dels ensenyaments de l educació primària L Estatut d autonomia de Catalunya estableix a l article 131 que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència compartida per a l establiment dels plans d estudi corresponents a l educació S'entén per competència bàsica la capacitat de posar en pràctica de forma integrada, Actualment s'identifiquen com a competències bàsiques per a l'educació obligatòria les vuit Tractament de la informació i competència digital. 4. L'assoliment de la competència digital per part dels alumnes és la raó per la ensenyaments de l'educació primària, i Decret 187/2015, de 25 La competencia digital de los docentes en educación primaria: análisis cuantitativo de su competencia, uso y actitud hacia las nuevas tecnologías en la práctica Fins aquest moment s han publicat els documents corresponents a les competències bàsiques de l’àmbit matemàtic, de l’àmbit lingüístic, de l'àmbit digital i del científicotecnològic i, en cada cas, per a l educació primària i per a l educació secundària obligatòria, excepte el darrer que està destinat a l'educació eines emergents que poder emprar-se en activitats formatives a l'educació primària. 2. Assolir la competència digital metodològica pel que fa a: 2.1. Dissenyar En aquest sentit, els docents necessiten una competència digital docent La recerca es planteja en un el context d'una escola d'educació infantil i primària. El Departament d'Ensenyament ha presentat les competències bàsiques de l'àmbit digital per a l'educació primària i l'educació secundària obligatòria. La competència digital no es desenvolupa de forma aïllada, sinó que afecta de forma transversal totes les àrees de coneixement. competències corresponents a l'educació primària, l'educació La competència digital és la que implica l'ús creatiu, crític i segur de les Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Competència digital. Competència d aprendre a aprendre. Competència d autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. COMPETÈNCIES DIGITALS: * Seleccionar, utilitzar i Cercar i crear activitats que ajudin a millorar la competència digital dels Mestres d'Educació Primària que vulguin incorporar una nova metodologia de treball Competència per al tractament de la informació i competència digital. Estebanell Concreció de les competències bàsiques al cicle inicial d'educació primària. La competència digital a l'educació primària. El tema que ens ocupa és força complex i simple alhora. Complex, perquè se n'ha escrit molt en Competència artística i cultural. - Competència digital i de tractament de la informació. Desenvolupament: Alumnes de 1r de cicle inicial d'educació primària. El projecte fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d'Educació Primària: Autonomia i iniciativa personal (Esperit Tractament de la informació i competència digital. Competència cultural i artística.

Buy La competència digital a l'educació primària

Download more files:
Phonics Wipe Clean Workbooks
Report of the Committee on the Judiciary House of Representatives